Výroba plastů: rotační tváření plastů – jímky, vodoměrné šachty, kanalizační šachty

Společnost CZ PLAST se od samého začátku soustředila na jedinou technologii výroby plastových výrobků – rotační tváření plastů – rotomolding. S výrobky vzniklými touto technologií se setkáváme denně v nejrůznějších oborech – průmysl, zemědělství, stavebnictví, armáda, volný čas, atd. Vznikne vždy dutý výrobek, který lze dodatečným opracováním polotovaru upravit i na díly jednovrstvé – ploché. Výhodou této technologie je mimořádná rozmanitost velikostí, tvarů, barev a potencionálního užití rotačně tvářených výrobků.
Vyrábíme i formy pro rotační tváření plastů.

 

GALERIE:

Akumulační jímky

Nabízíme akumulační jímky o objemu 1,8 m3, které se umisťují do země, kde neruší a nepřekáží, voda se v ní nepřehřívá a řasy nemnoží. Přítok z okapu je vybaven filtrem k zachycení pevných nečistot a v jímce je buď ponorné čerpadlo, nebo jen sání automatické vodárny. Když je vody příliš, odtéká přepadem do trativodu. Akumulační jímky, které není nutné obetonovávat ani při zvýšené hladině spodní vody, lze propojit do baterie a zvětšit tak akumulovaný objem.

 

Akumulační jímky – vlastnosti

Celá řada jímek KJ byla zkontrolována statickými výpočty autorizované osoby. Plastové jímky řady KJ jsou:

 • monolitické
 • vodotěsné
 • chemicky a mechanicky odolné
 • dlouhodobě stabilní - použitý materiál nekoroduje, nedrolí se, hladké stěny jímek se snadno čistí

 

Akumulační jímky – volitelné příslušenství

Plastové jímky jsou vyráběny technologií umožňující různé výšky a provedení dle požadavků zákazníků. Typy jímek se liší tvarem spodního a horního dílu. Mezi volitelné příslušenství pak patří:

 • nástavek (komín) o různých výškách
 • plastové víko o nosnosti 200 kg 
 • betonová roznášecí deska a litinový poklop 
 • stupadla 
 • průchodky 
 • technologie dle konkrétního projektu 

 

Gravitační jímky

Kanalizační jímky, které vyrábíme technologií rotační tváření plastů, zde mají funkci revizních šachet. Rozměry jímek umožňují pohodlný vstup a dostatečný prostor pro revizní a údržbové práce. Jímka, která se vyrábí technologií umožňující různé výšky a provedení dle požadavků zákazníků, může být osazena stupadly dle výkresu. Konstrukce jímky pro gravitační kanalizaci odpovídá požadavkům EN 476:1997. Plastové jímky řady KJ, které není nutné obetonovávat ani při zvýšené hladině spodní vody, jsou:

 • monolitické
 • vodotěsné 
 • chemicky a mechanicky odolné
 • dlouhodobě stabilní - použitý materiál nekoroduje, nedrolí se, hladké stěny jímek se snadno čistí

 

Gravitační jímky – volitelné příslušenství

Typy jímek se liší tvarem spodního a horního dílu. Mezi volitelné příslušenství pak patří:

 • nástavek (komín) o různých výškách
 • plastové víko o nosnosti 200 kg
 • betonová roznášecí deska a litinový poklop
 • průchodky
 • technologie dle konkrétního projektu

 

 

Revizní šachty

Revizní šachta o průměru 400 mm je technologickým prvkem kanalizačního řadu, který je posledním, než kanalizace opustí pozemek a připojí se do sběrné větve. Dále se tyto šachty užívají v řadech dešťové kanalizace, např. u rychlostních komunikací a dálnic. Revizní šachta je vyrobena ze spodního dílu s připojením na potrubí průměru 150 nebo 200 mm, ze středního dílu – korugované trubky od průměru 400 mm a izolovaného víka. Revizní šachta se dodává v několika standardních výškách, ale i dle požadavku zákazníka. Celou řadu vodoměrných šachet najdete v našem e-shopu.

 

 

 

 

     

E-shop

 

Jímky pro podtlakovou kanalizaci

Princip podtlakové kanalizace spočívá v systému čerpacích jímek, do kterých je zavedeno centrální odsávání splaškových vod. Systém podtlakové kanalizace je výrazně méně investičně náročný než klasická spádová kanalizace a lze ho použít všude, i tam, kde klasická kanalizace není možná z důvodu terénního profilu. Jímky, které vyrábíme technologií „rotomolding“, dodáváme jak bez vybavení, tak i kompletně vybavené s výstrojí od renomovaných firem, nebo dle požadavků projektové dokumentace. Plastové jímky řady KJ jsou monolitické, vodotěsné, chemicky a mechanicky odolné a dlouhodobě stabilní. Použitý materiál nekoroduje, nedrolí se, hladké stěny jímek se snadno čistí.

 

Jímky mají dostatečný akumulační objem

Rozměry jímek zaručují dostatečný akumulační objem a umožňují tak zajistit obvyklý provoz připojené nemovitosti po dobu minimálně 24 hodin v případě poruchy centrálního odsávání. Konstrukce jímky pro podtlakovou kanalizaci odpovídá požadavkům EN 1091:1996. K těmto jímkám nabízíme i volitelné příslušenství, které je shodné s výše uvedeným příslušenstvím pro gravitační jímky. Celou řadu kanalizačních jímek pro podtlakovou kanalizaci najdete v našem e-shopu.

 

Jímky pro tlakovou kanalizaci

Tyto jímky slouží k zachycení splaškových vod a průběžnému odčerpávání pomocí čerpadla s automatickým řízením. Jímky pro tlakovou kanalizaci mají stejné vlastnosti jako výše uvedené jímky pro podtlakovou kanalizaci, dodáváme k nim i totožné výše uvedené příslušenství. Tyto jímky se vyrábějí technologií umožňující různé výšky a provedení dle požadavků zákazníků. Jímky dodáváme jak bez vybavení, tak i kompletně vybavené s výstrojí od renomovaných firem, nebo dle požadavků projektové dokumentace. Konstrukce jímky pro tlakovou kanalizaci odpovídá požadavkům EN 1671:1998. Celou řadu kanalizačních jímek pro tlakovou kanalizaci najdete v našem e-shopu.

 

Vodoměrné šachty

Vodoměrná šachta slouží k osazení vodoměru a armatur vodovodní přípojky k nemovitosti. Materiál stěny šachty dovoluje instalaci a montáž dle místních podmínek. Rozměry šachty pak dále v provozu umožňují pohodlný vstup do šachty při odečítání nebo výměně vodoměru. Vodoměrnou šachtu nabízíme prázdnou pro osazení různými vodoměrnými soupravami nebo kompletně vybavenou s výstrojí dle požadavků projektové dokumentace. Konstrukce vodoměrné šachty odpovídá požadavkům ČSN 755411:2006. Celou řadu vodoměrných šachet najdete v našem e-shopu.

 

Vodoměrné šachty řady GEO

Tento typ vodoměrné šachty je navržen a vyroben tak, aby se do šachty nemuselo vůbec vstupovat, aby byla šachta snadno a jednoduše instalovatelná a používaná. Vodoměr je u tohoto typu šachty umístěn těsně pod víkem v horní ze stran a ze shora izolovaném prostoru, kdy toto umístění umožňuje snadnou montáž, kontrolu, odečítání i výměnu vodoměru, protože je cca 30 cm pod zemí. Vodoměrná šachta je zespodu otevřená a tím z nezámrzné hloubky vyhřívaná. I tuto vodoměrnou šachtu nabízíme prázdnou pro osazení různými vodoměrnými soupravami nebo kompletně vybavenou s výstrojí dle požadavků projektové dokumentace. Konstrukce vodoměrné šachty odpovídá požadavkům ČSN 755411:2006. Celou řadu vodoměrných šachet najdete v našem e-shopu.