Sbírka pro Dětské centrum Veská

Na Letním kině, pořádaném naší firmou se vybrala sbírka pro Dětské centrum Veska ve výši 2036,- Děkujeme